การจัดส่งสินค้า

  • สินค้าที่จัดส่งด้วยระบบ EMS มีเลขพัสดุสำหรับตรวจสอบสถานะสินค้า ผ่านทางออนไลน์
  • กรุณาเก็บเลขพัสดุเพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า
  • สินค้ามีปัญหา ส่งกับมาเปลี่ยนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ที่อยู่ส่งกลับสามารถดูได้ที่หน้าติดต่อเรา)